SrpskiEnglish
EfB - English for Business

English for Business (EfB) je jedan od najpopularnijih LCCIEB ispita i priznat je širom sveta od strane poslodavaca i univerziteta. Mnogi poslodavci navode EfB sertifikat kao preduslov za zapošljavanje, a univerziteti priznaju EfB Level 3 kao dokaz o potrebnom nivou znanja engleskog jezika za praćenje studija.

Nivoi EfB ispita/sertifikata su sledeći:

  • EfB Preliminary
  • EfB Level 1
  • EfB Level 2
  • EfB Level 3
  • EfB Level 4

Ispit se sastoji od obaveznog pismenog dela koji traje sat do sat i po na nižim nivoima, pa sve do tri sata na najvišem nivou. Usmeni deo ispita je neobavezan i može se polagati na zahtev.

 
LINGUA upis je u toku

Newsletter

Sign up to our mailing list and we'll send you news from LINGUA school.

From our gallery...