Blog Single

Mađarski jezik je službeni jezik Republike Mađarske, jedan od šest službenih jezika Autonomne Pokrajine Vojvodine (Srbija), kao i službeni jezik na lokalnom nivou u delovima Rumunije (Transilvanija) i Republike Slovenije (okolina mesta Lendava, u istočnoj Sloveniji). Pored toga, mađarski se govori i u delovima Slovačke, Ukrajine, Hrvatske i Austrije. Pripada ugro-finskoj grupi uralskih jezika. Mađarski govori 14,5 miliona ljudi. Pošto je mađarski jezik, službeni jezik Mađarske, on je istovremeno i jedan od službenih jezika Evropske unije.

Po mišljenju mnogih lingvista, mađarski jezik ubraja se u grupu jezika koji su teški za savladavanje, pre svega zbog izuzetno bogatog fonda reči, brojnih sinonimima i komplikovane gramatike.

Mađarski jezik ima i puno zajedničkih reči sa srpskim, a mnogo reči su i jedan i drugi jezik preuzeli iz turskog i nemačkog jezika. Tako se na mađarskom papuča kaže papucs, ključ je kulcs, sto (astal) je asztal, itd. Ima primera da je mađarski jezik pozajmio slovenske reči kao kovács, ali ima i mađarskih reči u srpskom jeziku, kao što je to na primer ašov (ásó).

Ovaj kurs Vam nudi da na najefikasniji način i kroz upotrebu konverzacijskog metoda naučite osnove mađarskog jezika sa fokusom na izgovoru i akviziciji fraza i formi vezanih za neposredno okruženje, te konstantnom simuliranju intervjua za dobijanje madjarskog državljanstva, u smislu korišćenja vokabulara i izraza vezanih za kontekst predstavljanja, porodice, slobodnog vremena, profesije, odredjenih kulturnih stremljenja, muzike, umetnosti, nauke. Uči se opisivanje stambenog prostora i okoline, kulinarskih običaja...

ŽELITE MAĐARSKO DRŽAVLJANSTVO?

Prema zakonu Republike Mađarske, koji je stupio na snagu 1.januara 2011. godine, sva zainteresovana lica, dakle i naši građani, koji mogu dokazati vojvođansko poreklo putem krštenica, mogu aplicirati za dobijanje dvojnog - mađarskog državljanstva, a samim tim i mađarskog (EU) pasoša!

Prvi uslov zadovoljava puno naših građana, ali drugi je do sada bio praktično nepromostiva prepreka!

A to je tečno znanje mađarskog jezika!

Naime, kada prikupite svu potrebnu dokumentaciju, potrebno je da zatražite termin u Ambasadi Mađarske u Beogradu ili u Generalnom konzulatu u Subotici. Po dobijanju termina, dolazite na razgovor kod službenika ambasade koji procenjuje vašu dokumentaciju i, naravno, znanje jezika.

Fond časova je 64 dvočasa i predvidjen da se kandidat temeljno pripremi za razgovor u ambasadi.

Blog Single