Willkomen

Blog Single

Želite li da radite ili da se usavršavate na nemačkom govornom području?

Nemački jezik spada među najveće svetske jezike. To je maternji jezik najvećeg broja stanovnika Evropske unije i jedan od njenih zvaničnih jezika. Kao i engleski, i nemački jezik je pluricentričan i sa tri glavna centra u kojima se koristi: Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj. Nemački jezik je maternji jezik oko sto miliona ljudi u Evropi, što ga čini jezikom kojim se služi najviše govornika u Evropi.

Nemački jezik je jezik pesnika, filozofa i drugih obrazovanijih ljudi.

U našem centru se sa velikim uspehom uči već dvadeset godina, i to po savremenim metodama po kojima se jezik aktivno upotrebljava već od prvog časa što doprinosi prevazilaženju predrasuda o njegovoj težini i nepristupačnosti.

Preko 1000 đaka je uspešno položilo neke od ispita za nemački jezik priznatih od strane unirveziteta i kompanija u Nemačkoj i Austriji. U tom cilju se tokom kurseva podjednako uvežbavaju sve četiri jezičke veštine koje se polažu na Gete institutu: govor, čitanje, pisanje i slušanje.
Predavački tim čine stručni i iskusni profesori nemačkog jezika (germanisti) koji su školovani u Austriji i Nemačkoj.

U okviru nastave nemačkog jezika organizujemo:

 • Kursevi za decu i odrasle na svim nivoima:
  • A: osnovna upotreba jezika (A1 i A2)
  • B: samostalna upotreba jezika (B1 i B2)
  • C: kompletna upotreba jezika:
   • C1: napredan nivo kompetentnosti
   • C2: vladanje jezikom približno maternjem
 • Pripreme za sticanje međunarodno priznatih diploma ( A1 - C2)
 • Pripreme za ispite za austrijsku jezičku diplomu
 • Individualne časove

Nastava je obogaćena dodatnim vežbama, didaktičkim igrama i video materijalom.

Blog Single