Blog Single

Kurs je baziran na savremenim, međunarodno priznatim metodama učenja ruskog jezika u tri osnovna nivoa: početni, srednji i viši. Cilj nastave je razvijanje navika i veština komunikacije u situacijama svakodnevnog zivota u okvirima najfrekventnijih tema i najaktuelnijih komunikativnih sfera. Na časovima se primenjuju različiti kognitivni stilovi učenja audio-vizuelnih, kao i netradicionalnih metoda u skladu sa savremenim tehnologijama učenja.

Na početnom nivou polaznici stiču osnovnu komunikativnu kompetenciju, tj. ovladavanje ruskim jezikom na elementarnom nivou komunikacije. Na srednjem i višem nivou aktiviraju se ranije stečena znanja i veštine, razvijaju i produbljuju govorne sposobnosti u sferi svakodnevnog opštenja i u oblasti jezika struke radi uspešnog profesionalnog angažovanja na ruskom jeziku.

Naučite ruski jezik i upoznajte rusku kulturu:
  • kursevi za decu i odrasle
  • individualna nastava
  • poslovni ruski jezik
  • srpski jezik za Ruse
Blog Single