Šta je TOEFL?

Blog Single

OEFL (engl. Test Of English as a Foreign Language, "test engleskog kao stranog jezika") je standardizovani ispit, kojim se proverava i ocenjuje nivo znanja engleskog jezika kod stranih studenata, onih kojima engleski nije maternji jezik. TOEFL razvija i sprovodi nezavisna organizacija ETS (Educational Testing Service, "Služba za obrazovno ispitivanje"). Više od 27 miliona ljudi šitom sveta je do sada polagalo TOEFL ispit kako bi dokazalo svoj visok nivo znanja engleskog jezika. Taj nivo znanja je u rasponu između srednjeg i naprednog. Više od 8,500 koledža, agencija i drugih organizacija u preko 130 zemalja, uključujući Australiju, Kanadu, Veliku Britaniju i SAD, priznaje rezultate ovog ispita kao verodostojan pokazatelj znanja jezika.

Većina centara za polaganje testova sada koristi novu verziju TOEFL ispita, koji se polaže putem Interneta – the Internet Based TOEFL (iBT).

I dalje postoje dva načina polaganja ovog ispita:

  • TOEFL koji se polaže putem Interneta – the Internet Based TOEFL (iBT)
  • TOEFL koji se polaže u pisanoj formi, na papiru – Paper-based test (PBT)