ESP - English In Medicine

Od februara 2011. godine u školi startuju ESP kursevi MEDICAL ENGLISH - programi posebno prilagođeni zdravstvenim radnicima: lekarima, medicinskim tehničarima i studentima medicine. Cilj nam je da unapredite konunikacione veštine na engleskom jeziku u domenu u kom se svakodnevno profesionalno razvijate. Kursevi oblikuju vaše znanje engleskog jezika i taj način vas pripremaju za rad u internacionalnom okruženju, međunarodne konferencije, saradnju sa relevantnim institutima, fondacijama i istraživačkim centrima širom sveta i tako vrlo povoljno utiču na razvoj vaše karijere.

MEDICAL ENGLISH programi takođe unapređuju komunikaciju medicinskog osoblja i pacijenata fokusirajući se na sve relevantne elemente dobre komunikacije: verbalnu komunikaciju, aktivno slušanje, upravljanje glasom i intonacijom, neverbalnu komunikaciju, kao i podizanje svesti o kulturnim razlikama. Kursevi se organizuju na CEF nivoima A2, B1 i B2+, pri čemu je poslednji 2008. godine dobio prestižnu nagradu The BESIG David Riley Award for Innovation in Business English.

U okviru programa MEDICAL ENGLISH izdvajamo dve grupe:

  • English in Medicine za lekare i studente medicine (CEF nivoi B1 i B2).
  • English in Nursing za medicinske sestre i tehničare (CEF nivoi A2 i B1)