DOBRO DOŠLI! / BENVENUTI!

Blog Single

Italijanski jezik je jedan od najpopularnijih jezika kod nas, među svim generacijama. Italijani su izuzetno ponosni na svoj jezik i teško im ide učenje stranih jezika, zato sa Italijanima uglavnom možete i pričati samo na njihovom maternjem.

Italijanski je veoma melodičan i milozvučan, savršen jezik pesništva, besedništva, umetnosti i naravno - ljubavi.

Osnova jezika je latinski ali, pored reči latinskog porekla, nailazimo i na germanizme, pa čak i na turcizme. Bogat vokabularom i zanimljiv uhu, italijanski mami i privlači veliki broj ljudi.

U našoj školi metodi učenja zasnivaju se na komunikacijskom i induktivnom principu, drugim rečima svi naši polaznici za relativno kratko vreme osposobljavaju se za što lakše uspostavljanje komunikacije na italijanskom uz, naravno, učenje gramatičkih pravila ovog jezika, bez kojih je nemoguće podučiti, niti ga pravilno govoriti.

Kod nas se organizuje nastava za sve standardizovane nivoe znanja italijanskog jezika, od početničkog A1 do najvišeg, C2.

Nakon uspešno savladanih najviših nivoa (B2, C1, C2) organizuje se i kurs konverzacije i pripreme za CILS / CELI međunarodno priznate sertifikate. Na ovakvom kursu sve savladano znanje iz prethodnih godina učenja primenjujete u konverzaciji sa drugim polaznicima i profesorom, kao i u proveri na pripremnim testovima.

Čitamo i italijanske časopise, odlomke iz književnih dela, slušamo muziku, biramo aktuelne teme i zanimljive članke. Katkad imamo i goste, prijatelje iz Italije, i to je momenat kada ćete videti koliko vaše znanje briljira.

CILS tj. CELI su vrlo zahtevni kursevi na kojima se učenici pripremaju za polaganje ispita koji obuhvata najviše stepene poznavanja italijanskog jezika za strance, i to pri Italijanskom kulturnom centru u Beogradu.

I ovo nikako nije sve, pa nam dođite: upoznajmo se, učite s nama, uverite se u kvalitet naše nastave i naučite italijanski jezik.

DOBRO DOŠLI! / BENVENUTI!

Blog Single