LCCI - London Chamber of Commerce and Industry and Commerce

Blog Single

Odeljak za međunarodne ispite Londonske privredne komore (LCCIEB) je jedan od vodećih svetskih tela za međunarodne poslovne sertifikate i može da se pohvali sa 8000 centara u preko 125 zemalja. Naša Lingua je jedan od centara koji nude LCCI međunarodne ispite.

Ispiti LCCIEB su međunarodno priznati od strane poslodavaca, univerziteta i profesionalnih organizacija. Bliska povezanost sa poslovnom zajednicom i više od 100 godina iskustva u pružanju poslovnih kvalifikacija omogućili su LCCIEB da uvek pruža aktuelne sertifikate koji odražavaju najnovija dostignuća u poslovnom svetu.

Pored ispita i sertifikata za poslovni engleski jezik, LCCIEB nudi i ispite za opšti engleski jezik kao i dodatne kvalifikacije za predavače/profesore poslovnog engleskog jezika.

EfB - English for Business

English for Business (EfB) je jedan od najpopularnijih LCCIEB ispita i priznat je širom sveta od strane poslodavaca i univerziteta. Mnogi poslodavci navode EfB sertifikat kao preduslov za zapošljavanje, a univerziteti priznaju EfB Level 3 kao dokaz o potrebnom nivou znanja engleskog jezika za praćenje studija.

Nivoi EfB ispita/sertifikata su sledeći:
 • EfB Preliminary
 • EfB Level 1
 • EfB Level 2
 • EfB Level 3
 • EfB Level 4

Ispit se sastoji od obaveznog pismenog dela koji traje sat do sat i po na nižim nivoima, pa sve do tri sata na najvišem nivou. Usmeni deo ispita je neobavezan i može se polagati na zahtev.

JET SET sertifikati
Blog Single

JET SET (Junior English Test/Senior English Test) sertifikati iz opšteg engleskog jezika. Ispiti su poređani po nivou težine i pokrivaju nivoe od pre-A1 pa sve do C1 po Zajedničkom evropskom okviru (CEF). Ispiti se mogu polagati u Lingui i pokrivaju sve četiti jezičke veštine: slušanje, govor, čitanje i pisanje. JET ispiti su prikladni za decu i mlađe kandidate, a SET ispiti su prikladni za sve uzraste.

Nivoi JET SET ispita/sertifikata su sledeći:
 • JET Foundation (pre-A1)
 • JET 1 (pre-A1)
 • JET 2 (A1)
 • JET 3 (A2)
 • JET 4 (B1)
 • SET 1 (B2)
 • SET 2 (C1)
FTBE - Further Certificate for Teachers of Business English

Further Certificate for Teachers of Business English (FTBE) sertifikat je predviđen za profesore engleskog jezika koji žele dodatno da se specijalizuju za predavanje poslovnog engleskog jezika. Tečaj je osmišljen da proširi znanje profesora iz oblasti poslovanja kao i njihovo razumevanje poslovne prakse, procesa i procedura. Profesori se obučavaju veštinama potrebnim za podučavanje sve većeg broja kandidata koji žele da koriste engleski jezik u profesionalnom i poslovnom kontekstu.

EfT - English for Tourism
 • Ispit LCCIEB namenjen svima koji se bave poslovima u oblasti turizma, kao i studentima.
 • Dostupan u dva nivoa znanja, sačinjen iz dva dela (pismeni i usmeni) koji se mogu polagati kako zajedno, tako i zasebno.
 • Polaganje ispita i pripremni kursevi organizuju se u akreditovanom centru LCCI "LINGUA".