KING’S ENGLISH LANGUAGE SCHOOLS

Letnji kamp „ST MARY’S School Ascot“

(London)

ZA DECU OD 10 DO 17 GODINA

10.07.-24.07.2024.

 

letnjikamp

 

24 - ČASOVNI NADZOR!

SST MARY’s School ASCOT je letnji kamp za decu mlađeg uzrasta smešten je između Windsora i Londona , u gradiću Ascot u oblasti Berkshire.

St Mary’s škola je tokom godine tradicionalna engleska ‘ boarding school’, prostire se na 55 hektara, elegantna i prostrana, sa odličnim smeštajnim kapacitetima, prostranim sportskim terenima, studijima za umetničko izražavanje.

Poseduje lepu baštu, zatvoreni bazen dužine 25 m., sportsku halu, plesni studio, teniski teren, . Nudi odličnu hranu i smeštaj visokih standarda. U kompleksu se nalazi i manja radnja za potrebe đaka.

Smeštaj je udoban, jednostavan i prilično tradicionalan. Sobe su uglavnom dvokrevetne, ali ima i nekoliko jednokrevetnih , trokrevetnih kao i četvorokrevetnih. Dečaci i devojčice su smešteni odvojeno. Pod stalnim su nadzorom osoblja King’s škole, kao i našeg vodiča u pratnji. Peškiri nisu obezbeđeni, deca nose svoje od kuće!

Ishrana se odvija u restoranu unutar zgrade i to po unapred isplaniranom i raznovrsnom meniju koji se istog dana sprema na licu mesta. Uključen je pun pansion: doručak, ručak i večera. Ručak i večera su uglavnom topli obroci (sem kad se ide na izlet, kada se dobije lunch paket) i ima za izbor najmanje 2 glavna jela. Moguće je organizovati i vegetarijanske obroke, kao i druge specifi čne jelovnike, što je neophodno naznačiti pre putovanja.

Program nastave obuhvata 15 sati nedeljno. Grupe – različitih nivoa znanja, formiraju se od dece iz raznih zemalja. Nastava je raznovrsna i praktična, osmišljena da bude i obrazovna i zabavna. Vrlo često su u časove uključene igre, pesme, grupni rad na projektu, fi lmovi i niz drugih aktivnosti a sve predvođeno osobljem koje je kvalifi kovano i ima iskustva u radu sa decom. Svi polaznici dobijaju materijal i udžbenike neophodne za nastavu.
Izleti: Tokom kursa predviđena su dva celodnevna izleta (šoping u Oxford street-u, Begingemska palata, London Eye, Brajton, Oxford, Vindzor) i jedan poludnevan izlet nedeljno (Prirodnjački muzej, Grinič), sa uračunatim ulaznicama u objekte (gde je potrebno).
Slobodne i sportske aktivnosti obuhvataju aktivan program svakodnevno u popodnevnim časovima: tenis, fudbal, otbojka, plivanje, timske igre, fi lmovi, lov na blago, umetničke radionice... Slobodne aktivnosti se nastavljaju i u večernjim časovima - specijalnim programom druženja koji pomaže polaznicima pri upoznavanju, sklapanju prijateljstava i upražnjavanju jezika: kvizovi, kampovanje, pevanje, show talenata, modne revije, žurke i td.

Nadzor i bezbednost dece je naravno od najvećeg značaja. Obučeno osoblje nadgleda sve aktivnosti, a kompletna sigurnosna oprema i odela se nose sve vreme. Devojčice i dečaci su smešteni u odvojenim delovima a noću ih nadzire domaće osoblje. Škola je smeštena u privatnom, ograđenom prostoru, pod video nadzorom, gde školsko osoblje dežura 24 časa. Takođe, svim učenicima su obezbeđene kartice sa brojevima telefona osoblja.

 

PPOLAZAK: 10. Juli 2024. - POVRATAK: 24. Juli 2024.

 

MINIMUM: 12 OSOBA

CENA ZA DVE NEDELJE BORAVKA U KAMPU: 2.360.- GBP

ROK ZA PRIJAVU: 19.02.2024.

 

Prilikom prijave uplaćuje se akontacija u iznosu od 400 GBP. Ostatak se plaća najkasnije 10 dana pre puta.

Aranžman obuhvata: Transfere od i do aerodroma u Londonu, letnji kurs engleskog jezika, smeštaj i ishranu, uslugu vođstva grupe (za grupe od najmanje 12 polaznika), uslugu viziranja i organizacione troškove aranžmana.

Aranžman ne obuhvata: Povratnu avionsku kartu Beograd – London – Beograd,koja je oko 400 .- eura i cena zavisi od toga kada se rezervise i ispisuje, troškove vize, međunarodno zdravstveno osiguranje, lokalne transfere (autobuske ili metro karte), dodatne fakultativne izlete, lične troškove i sve druge nepomenute usluge.

Kurs obuhvata: Rezidencijalni smeštaj sa uključenim svim obrocima (doručak, ručak, večera), 20 časova (15 sati) engleskog nedeljno, nastavni materijal, test po dolasku, sertifi kat na kraju kursa, sportske i razne druge društvene aktivnosti, ekskurzije, pristup internetu, 24 – časovni nadzor nad decom.

www.kingssummer.com/our-locations/residential-summer-centres/farringtons.html

 

VAŽNA NAPOMENA :
Putovanje je organizovano kao grupa sa vodičem i to je moguće realizovati isključivo uz grupni avio prevoz , tako da polaznik kupuje kartu preko turističke agencije.
Zbog sigurnosti avio prevoz se organizuje isključivo na redovnim avio linijama. Low cost kompanije se nikad ne koriste za grupna putovanja i prevoz maloletnih lica. Cena avio karte uveliko zavisi od trenutka kada se kupuje i zato je preporuka za što ranije prijave i plaćanje istih.

DOKUMENTACIJA NEOPHODNA ZA IZRADU BRITANSKE VIZE::

  • Biometrijski pasoš + fotokopija
  • Za đake (osnovce i srednjoškolce): potvrda o redovnom školovanju + prevod na engleski jezik
  • Đačka knjižica + fotokopija,
  • Stari pasoš + pasoši članova najuže porodice iako ne putuju sa Vama (supružnika / dece / roditelja),
  • Saglasnost OBA roditelja da dete putuje u inostranstvo, overena kod notara. (Ovaj zahtev važi bez obzira na bračno stanje roditelja.) + prevod na engleski jezik.
  • Potvrda o zaposlenju oba roditelja sa visinom mesečnih primanja i datumom početka zaposlenja + prevod na engleski jezik..

CENA VIZE: 135-140.- Eur (cena vize je podležna promenama) – za dobijanje vize u roku od 30 dana.

Agencija aplicira za britansku vizu (nakon kompletno dostavljene trazene dokumentacije), a klijenti OBAVEZNO u zakazanom terminu moraju biti na razgovoru u prostorijama partnera UK ambasade: Teleperformance Limited, Airport City, Omladinskih brigada 88 11070 Novi Beograd..

Ambasada ima diskreciono pravo da traži dodatnu dokumentaciju, kao i da naplati dodatne usluge na licu mesta za skeniranje dokumentacije.

 

NAPOMENA: AAranžman je plativ u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate. U slučaju promena na tržištu roba i usluga i monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih učesnika, agencija zadržava pravo da u dogovoru s prijavljenim putnicima koriguje cenu ili program..

PRIMENJUJU SE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE ....... USAGLAŠENI SA ZAKONOM O OBLIGACIJAMA I YUTA STANDARDIMA..

 

KONTAKT : Ivana Macedonić-Eremić 063 87 43 550 , Lingua skola stranih jezika 021 6616 818