Kursevi

Kursevi stranih jezika

28 godina iskustva u radu sa decom i odraslima, aktivno članstvo u raznim školskim i profesorskim udruženjima, stalna saradnja sa Britanskim savetom, Institutom Servantes kao i sa francuskim, italijanskim i nemačkim kulturnim centrom, učešće u osnivanju Sekcije centara stranih jezika Privredne komore Srbije, akreditacija od strane Londonske privredne komore.

NAŠI PARTNERI