HOLA!

Blog Single

Španski ili kastiljanski jezik je danas treći jezik u svetu po broju izvornih govornika (govori ga više od 450 miliona ljudi). Zvanični je jezik u dvadeseti i jednoj zemlji. Posle engleskog jezika španski jezik je drugi najznačajniji jezik u međunarodnoj komunikaciji.

Sve je prisutnija njegova upotreba u poslovne, ekonomske i kulturne svrhe. Prvi je strani jezik u SAD-u. Melodičan je, izgovor mu nije težak te ga je lako naučiti. Broj osoba koje uče ovaj jezik se povećava iz godine u godinu. Španski u Lingui se uči već petnaest godina. Novina i specifičnost u radu našeg centra je saradnja dva profesora u radu sa istom grupom. Jedan je naš diplomirani profesor španskog jezika (hispanista) dok je drugi izvorni govornik i takođe profesor jezika. Ovakav način rada je pokazao izuzetne rezultate.

Učenje španskog jezika se odvija u šest nivoa (principiante, elemental, intermedio, intermedio alto, avanzado, superior). Takođe nudimo pripremu za D.E.L.E. ispite (nivoi: inicial, intermedio i superior), koji se polažu u Institutu Servantes i kojima sa stiče međunarodno priznata diploma koju dodeljuje Špansko Ministastvo Prosvete. Druga novina kod nas je mogućnost učenja katalonskog jezika koji je jedan od četiri zvanična jezika u Španiji.

іAPROVECHA LA OPORTUNIDAD DE APRENDER ESPAŇOL EN UNO DE LOS NIVELES:
  • Principiante
  • Elemental
  • Intermedio
  • Avanzado
  • Superior
  • Preparacion para el D.E.L.E.
Blog Single